Strona: Cenna inicjatywa ministerstwa / Biuro ds Osób z Niepełnosprawnościami - Politechnika Rzeszowska

Cenna inicjatywa ministerstwa

2022-01-20
, red.  Maja Kołodziej
Bezpłatne porady prawne,cenna inicjatywa ministerstwa.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 

W sytuacji, kiedy z powodu niepełnosprawności lub trudności w komunikowaniu się nie możesz stawić się w punkcie osobiście - możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych). Zawsze możesz skorzystać z porady z udziałem tłumacza migowego.

 

    I. Formy udzielania pomocy dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się to:

 

Porada z udziałem tłumacza migowego - podczas wizyty w każdej formie może być obecny tłumacz języka migowego. Tłumacz pomoże Ci przedstawić sytuację, w której się znalazłeś oraz przekaże Ci treść udzielonej pomocy w taki sposób, abyś wiedział, jakie należy podjąć kroki. Powiat ma obowiązek zapewnienia pomocy tłumacza. Skorzystanie z wizyty domowej lub pomocy tłumacza migowego nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego powinieneś zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę lub później telefonicznie lub mailowo - co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą.    

 

Porada w punkcie - wizyta może odbyć się także w punkcie. Możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu lub będzie pomocna podczas komunikacji z wykonawcą, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym. Pomoc tłumacza migowego zapewnionego przez powiat będzie możliwa, jeżeli o nią się zwrócisz podczas zapisu na poradę.     

 

Porada przez telefon lub Internet – po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy będzie wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.  

 

Porada poza punktem - po umówieniu wizyty prawnik lub doradca obywatelski udzieli Ci pomocy poza punktem – we wskazanym miejscu, którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać, np. w szpitalu lub domu. Podczas wizyty będziesz mógł przedstawić swój problem i otrzymać pomoc. Wizyta prawnika lub doradcy obywatelskiego może się odbyć również w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego lub stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. 

 

    II. Umawianie wizyt w każdej powyższej formie jest możliwe przez formularz na stronie np.ms.gov.pl oraz telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail).  

 

 Na stronie np.ms.gov.pl znajduje się zakładka „ZAPISY- ZAREZERWUJ TERMIN”. Korzystając z niej możesz – przechodząc przez kolejne kroki - wybrać punktu pomocy, formę porady oraz termin porady. W stanie epidemii część powiatów oferuje wszystkie formy, a cześć tylko porady zdalne – przez telefon lub komunikator internetowy. W zależności od Twojego wyboru i od trybu działania powiatu będą dostępne wszystkie formy porady lub tylko porada zdalna. Jeżeli wybierzesz wizytę na odległość (telefon/komunikator internetowy) lub poradę poza punktem zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu pracownik starostwa powiatowego lub urzędu miasta skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty. 

 

Zapisy przez telefon - informacje na temat numeru telefonu właściwego do zapisów na nieodpłatne porady są także dostępne: na stronie np.ms.gov.pl w zakładce ZAPISY po wyborze punktu oraz na mapie w zakładce LOKALIZACJA PUNKTÓW, na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w budynku starostwa powiatowego lub urzędów miast. 

 

Zapisy przez pocztę elektroniczną – część powiatów umożliwia także dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. Informacje na temat adresu e-mail przeznaczonego do zapisów są dostępne na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w budynku starostwa powiatowego lub urzędu miasta. W wiadomości do powiatu powinny znaleźć się takie informacje: z jakiej formy porady chcesz skorzystać (porada w punkcie, porada zdalna – przez telefon lub komunikator internetowy, porada poza punktem), czy potrzebujesz tłumacza migowego lub innej pomocy, żeby skorzystać z porady. Po otrzymaniu maila pracownik powiatu skontaktuje się w celu umówienia porady w wybranej formie i zaproponuje jej termin.  

 

Po udzielonej poradzie będziesz mógł przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym przez starostę numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie. O takiej możliwości zostaniesz poinformowany po udzielonej pomocy. 

 

Powyższe uprawnienia osób ze szczególnymi potrzebami wynikają z następujących przepisów:

 

    art. 4 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1, 5 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086);

 

    § 4 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492);

 

    art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10-12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824);

 

    art. 3 pkt 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). 

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 

W sytuacji, kiedy z powodu niepełnosprawności lub trudności w komunikowaniu się nie możesz stawić się w punkcie osobiście - możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych). Zawsze możesz skorzystać z porady z udziałem tłumacza migowego.

 

    I. Formy udzielania pomocy dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się to:

 

Porada z udziałem tłumacza migowego - podczas wizyty w każdej formie może być obecny tłumacz języka migowego. Tłumacz pomoże Ci przedstawić sytuację, w której się znalazłeś oraz przekaże Ci treść udzielonej pomocy w taki sposób, abyś wiedział, jakie należy podjąć kroki. Powiat ma obowiązek zapewnienia pomocy tłumacza. Skorzystanie z wizyty domowej lub pomocy tłumacza migowego nie pociąga za sobą żadnych kosztów. W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego powinieneś zgłosić taką potrzebę w trakcie zapisu na poradę lub później telefonicznie lub mailowo - co najmniej na 3 dni robocze przed umówioną wizytą.    

 

Porada w punkcie - wizyta może odbyć się także w punkcie. Możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu lub będzie pomocna podczas komunikacji z wykonawcą, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym. Pomoc tłumacza migowego zapewnionego przez powiat będzie możliwa, jeżeli o nią się zwrócisz podczas zapisu na poradę.     

 

Porada przez telefon lub Internet – po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy będzie wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.  

 

Porada poza punktem - po umówieniu wizyty prawnik lub doradca obywatelski udzieli Ci pomocy poza punktem – we wskazanym miejscu, którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać, np. w szpitalu lub domu. Podczas wizyty będziesz mógł przedstawić swój problem i otrzymać pomoc. Wizyta prawnika lub doradcy obywatelskiego może się odbyć również w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego lub stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. 

 

    II. Umawianie wizyt w każdej powyższej formie jest możliwe przez formularz na stronie np.ms.gov.pl oraz telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail).  

 

 Na stronie np.ms.gov.pl znajduje się zakładka „ZAPISY- ZAREZERWUJ TERMIN”. Korzystając z niej możesz – przechodząc przez kolejne kroki - wybrać punktu pomocy, formę porady oraz termin porady. W stanie epidemii część powiatów oferuje wszystkie formy, a cześć tylko porady zdalne – przez telefon lub komunikator internetowy. W zależności od Twojego wyboru i od trybu działania powiatu będą dostępne wszystkie formy porady lub tylko porada zdalna. Jeżeli wybierzesz wizytę na odległość (telefon/komunikator internetowy) lub poradę poza punktem zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza. Po jego otrzymaniu pracownik starostwa powiatowego lub urzędu miasta skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty. 

 

Zapisy przez telefon - informacje na temat numeru telefonu właściwego do zapisów na nieodpłatne porady są także dostępne: na stronie np.ms.gov.pl w zakładce ZAPISY po wyborze punktu oraz na mapie w zakładce LOKALIZACJA PUNKTÓW, na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w budynku starostwa powiatowego lub urzędów miast. 

 

Zapisy przez pocztę elektroniczną – część powiatów umożliwia także dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. Informacje na temat adresu e-mail przeznaczonego do zapisów są dostępne na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast w zakładkach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w budynku starostwa powiatowego lub urzędu miasta. W wiadomości do powiatu powinny znaleźć się takie informacje: z jakiej formy porady chcesz skorzystać (porada w punkcie, porada zdalna – przez telefon lub komunikator internetowy, porada poza punktem), czy potrzebujesz tłumacza migowego lub innej pomocy, żeby skorzystać z porady. Po otrzymaniu maila pracownik powiatu skontaktuje się w celu umówienia porady w wybranej formie i zaproponuje jej termin.  

 

Po udzielonej poradzie będziesz mógł przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym przez starostę numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej lub listownie. O takiej możliwości zostaniesz poinformowany po udzielonej pomocy. 

 

Powyższe uprawnienia osób ze szczególnymi potrzebami wynikają z następujących przepisów:

 

    art. 4 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1, 5 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086);

 

    § 4 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492);

 

    art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 10-12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824);

 

    art. 3 pkt 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).  

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję