Strona: Najczęściej zadawane pytania / Biuro ds Osób z Niepełnosprawnościami - Politechnika Rzeszowska

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie 1. Czy w ramach dotacji jest możliwość wsparcia pracownika-doktoranta, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i chciałby sfinansować swój wyjazd na konferencję naukową, której program nie obejmuje problematyki niepełnosprawności, ale jest zgodnym z jego pracą badawczą?

Odpowiedź. Regulamin dotyczący wykorzystania dotacji, jak i wytyczne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wskazują, jakiej tematyki zajęć i szkolenia mają dotyczyć, zatem nie muszą one podejmować wyłącznie tematyki  niepełnosprawności. Zgodnie z wytycznymi dotacja może być przyznana na zapewnienie kształcenia na studiach lub prowadzenie działalności naukowej, tym samym jeśli szkolenie/kurs/konferencja jest związane z ww. działalnością lub studiami może być objęte wsparciem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża stanowisko, że wsparcie z ww. dotacji powinno obejmować pokrycie ponadnormatywnych kosztów udziału w  krajowych i zagranicznych szkoleniach/kursach/konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowo-sportowych/olimpiadach/paraolimpiadach, itp. Nie można natomiast wykorzystywać dotacji na cele dydaktyczne.

Pytanie 2. Czy ze środków dotacji istnieje możliwość zakupu klimatyzatora, czy okularów korekcyjnych?

Odpowiedź. Okulary/ szkła są dostosowywane do indywidualnych, zdrowotnych potrzeb  wnioskodawcy, które po upływie czasu zawartego w umowie o użyczenie powinny być złożone w magazynie BON i służyć innym. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego wyraża stanowisko, że takie wsparcie nie może być zrealizowane z ww. dotacji. W przedmiocie klimatyzatora przyznanie dotacji jest uzależnione od indywidualnej sytuacji wnioskującego i jego potrzeb.

Pytanie 3. Czy kwota 10 tys. zł., o której mowa w katalogu wydatków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami dotyczy pojedynczego wniosku czy jest to kwota przewidziana na wsparcie dla jednej osoby?

Odpowiedź. Powyższa kwota dotyczy jednego wniosku - środka trwałego, przy czym kwota ta może być inna, wszystko zależy od tego jak jest określona wartość środka trwałego w polityce rachunkowości danej uczelni, jeśli jest to wartość niższego limitu wartości początkowej środków trwałych, do których stosuje się jednorazowy odpis amortyzacyjny, maksymalna wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, finansowanej z dotacji nie może być wyższa niż wysokość tego limitu.

Pytanie 4. Czy wsparciem z dotacji mogą być objęci studenci studiów podyplomowych?

Odpowiedź. Dotacja jest przyznawana na zdania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Wśród tych zadań nie zostały wymienione zadania związane ze studiami podyplomowymi, w związku z tym studenci studiów podyplomowych nie mogą być objęci wsparciem.

Pytanie 5. Która grupa pracownicza zatrudniona na uczelniach wyższych jest objęta wsparciem dotacji?

Odpowiedź. Według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparciem z dotacji objęci są jedynie pracownicy z grupy pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję